پروژۀ جامع علمی ـ پژوهشی

نقشبندیکا

مطالعات نقشبندیه‌پژوهی با رویکرد تاریخی

رویکرد نقشبندیکا

از آن‌جا که نقشبندیکا در پی آن است تا به تدریج و در آینده، به مرکزی علمی برای مطالعات نقشبندیه‌پژوهی در دامنه‌ای گسترده از جغرافیای جهان اسلام تبدیل شود، رویکرد آن عمدتاً انتقادی با زمینه‌شناسی تاریخی و بر پایۀ مستندات، متون کهن و نسخ خطی، در کنار به کار بردن روش تحلیلی است.
اطلاعات بیشتر ...

فعالیت‌ها

گردآوری

محتوا

-
انتشار مطالعات نقشبندیه‌پژوهی به صورت یادداشت

مدیریت

شبکه

-
بستر ارتباطی در میان علاقه‌مندان به نقشبندیه‌پژوهی

یادداشت‌های علمی

همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با من در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012