یکی از گروه‌های فعال نقشبندیه در آفریقا، شاخۀ محمدی است که عمدۀ فعالیت‌های پیروان آن در آفریقای جنوبی صورت می‌گیرد و مرکز آنان در شهر کیپ‌تاون قرار دارد. این شاخه از طریقت نقشبندی که در حقیقت زیرشاخه‌ای از نقشبندیۀ حقانی است، بیشتر در قالب نهضت و نهادی خیریه‌ای ظاهر شده است؛ به گونه‌ای که آنان در سال‌های اخیر ٢٢ مسجد ساخته‌اند، بیش از ٥٠ مرکز دعوت به اسلام بنیان گذاشته‌اند و برای تأمین آب در مناطق کم‌برخوردار نیز ١١ چاه عمیق حفر کرده‌اند. آنان هم‌چنین بیش از ٦٠ آشپزخانۀ فعال دارند که به صورت مرتب به نیازمندان خدمات ارایه می‌دهند. در نتیجۀ فعالیت‌های آنان، تاکنون بیش از صد هزار نفر در آفریقای جنوبی و مالاوی مسلمان شده‌اند.

به نظر می‌رسد فعالیت‌های انسان‌دوستانۀ محمدی‌ها از نظمی قابل توجه برخوردار است. این مسأله از جمله از طریق اسنادی که در وب‌سایت آنان بارگذاری شده، قابل فهم است. آنان مدارکی چون صورت وضعیت مالی و گزارش فعالیت‌های سالانه‌اشان را در اختیار عموم قرار داده‌اند. در صورت تمایل می‌توانید برای مشاهدۀ این اسناد به وب‌سایت آنان در این لینک مراجعه کنید.

تصویر زیر نیز یک اینفوگرافی از فعالیت‌های آنان در گزارش سالانۀ مرکز (2020-2021) است:

فعالیت‌های مرکز نقشبندیۀ محمدی در آفریقای جنوبی