تاکنون رویکرد غالب پژوهش‌ها دربارۀ مولانا خالد شهرزوری، بررسی فعالیت‌های او در کردستان برای ترویج طریقت نقشبندیه بوده است. این در حالی است که او در شهرهایی چون بغداد و دمشق، اقدامات دیگری نیز داشته است.

پیشتر در این‌جا، به قسمی فعالیت‌های مولانا خالد در مخالفت با سلفیه در بغداد و نگارش یک رسالۀ کلامی به وسیلۀ او اشاره داشته‌ام.

این مقالۀ خواندنی از بطرس ابومنه، تصویر خوبی از وضعیت بغدادِ پیش از مولانا خالد در مواجهه با اندیشه‌های وهابیان و نحوۀ مقابلۀ نقشبندیه با گرایش‌های سلفی به دست می‌دهد.

اثری غنی که در عین کوتاهی، عمیق است و ملاحظات و ساختار اجتماعی ـ خاندانی را نیز با پاره‌ای جزئیات در نظر گرفته است.

برای دانلود مقالۀ «کشاکش‌ها میان سلفیه و طریقت خالدیه در بغداد»، لطفاً بر روی این لینک کلیک کنید.