یکی از وجوه فعالیت‌های نقشبندیۀ کردستان، استفاده از منابع ایرانی ـ فارسی برای جامعۀ پیروان است. وابستگی آنان به عنصر فرهنگی مهد ظهور این طریقت در سدۀ هشتم هجری و ریشه‌های آن، و آبشخور ایده‌های جذاب صوفیانۀ آنان، عامل تداوم بهره‌برداری ایشان از سرچشمه‌های غنی تصوف است.

اگر چه شیخ محمدامین کردی نقشبندی فعالیت‌های ارشادی خود را در مصر آغاز کرد و ادامه داد، اما در آن‌جا نیز برای تأمین محتوای مورد نیاز نوآموزان عرب خود، در کنار آفرینش‌های عرفانی ـ ادبی دیگرش، به ترجمۀ رسالۀ فارسی کوتاهی از ابوحامد غزالی دست زد.

از این رو، در کنار نامه‌نگاری و شعرسرایی و نگارش کتاب به زبان فارسی و ارجاع به منابع دانشمندان ایرانی، ترجمۀ آثار فارسی را می‌توان بعد دیگری از وابستگی فرهنگی آنان به سرچشمه‌های طریقتی نقشبندیه ذکر کرد.

پ.ن: «ایها الولد» به زبان‌های متعددی ترجمه شده و حتی برخی نسخۀ عربی آن را دوباره به فارسی برگردانده‌اند!

برای دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف این کتاب، لطفاً بر روی این لینک کلیک کنید.