از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

علاقه‌مندی دانشمندان کُرد به علومی چون کلام و پرداخت و پردازش آن، به گونه‌ای است که شاید بتوان اجمالاً عمدۀ عالمان گذشتۀ نزدیک در کردستان را به نوعی عقل‌گرا نامید. این تمایل به استفاده از پاره‌ای علوم عقلی ـ تجریدی، در میان صوفیان کرد نیز رواج داشته است.

مولانا خالد شهرزوری، از جملۀ کسانی است که به دلیل چالش‌های پیش روی خود و دامنۀ مخالفت‌هایی که با آن مواجه بود، از علم کلام بهره‌مند شده است. او زمانی که در بغداد بود، علاوه بر تنش‌آفرینی‌های شیخ معروف نودهی از سلیمانیه، در مقابل موج انتقادات سلفیه دربارۀ اندیشه‌های توحیدی نیز قرار داشت.

مولانا خالد پاسخ به شیخ معروف را به پیروانش سپرد ـ که در آن دوره به نگارش «حدیقة الندیة فی آداب الطریقة النقشبندیه» از طرف ابن سلیمان بغدادی انجامید ـ ولی خود در مقام تبیین باورهای اساسی دین برآمد و رسالۀ «الایمان والاسلام» را نوشت و به این ترتیب، اعتراضات وهابیان بغداد را به روش کلامی پاسخ داد.

توضیحات بیشتر در تصویر | منبع: شهرزوری، مولانا خالد، الایمان والاسلام، استانبول: حقیقت، ٢٠٢٢، ص١٠٣