نقشبندیۀ کردی ـ النقشبندیة الکردیة ـ اصطلاحی است که هم‌اکنون در ادبیات روزنامه‌نگاری و گزارش‌پردازی تاریخ‌نگاران معاصر عرب به کار می‌رود و علاوه بر مناطق کردنشین، بر فعالیت مشایخ نقشبندی کُرد و نوادگان آنان در سایر نواحی دلالت می‌کند.

از آن جمله می‌توان به مصر اشاره کرد که طریقت نقشبندی کردی در چهارچوب سازمان صوفیان آن کشور به رسمیت شناخته شده و هم‌اکنون نوادگان شیخ محمدامین کردی، با پسوند کردی به فعالیت طریقتی می‌پردازند.

علاوه بر صفت کردی در عنوان طریقت و نام مشایخ آن، می‌توان به رویدادهای دیگری چون «مولد الکردی» نام برد که آنان در مناسبت‌هایی چون یادبود ولادت شیخ محمدامین برگزار می‌کنند. آیینی که معمولاً با مشارکت جمعی از عالمان ازهر برگزار می‌شود و مورد استقبال پیروان قرار می‌گیرد.