از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

با وجود میراث غنی تاریخی و عرفانی در گسترۀ جغرافیایی و قومی ایران و ظرفیت قابل توجه آن برای نوآوری در رویدادهای گوناگون فرهنگی، متأسفانه اهتمام و خلاقیت چندانی در برگزاری آن‌ها وجود ندارد و چه بسا موانع و مخالفت‌های زیادی هم وجود داشته باشد. این در حالی است که در برخی کشورهای همسایه، با وجود توسعه‌یافتگی کمتر و وابستگی به تراث مشترک میان‌فرهنگی، گاه برنامه‌های جذاب و متنوعی برگزار می‌شود.

«فستیوال گردشگری نقشبندیه» یکی از این رویدادهاست که تاکنون سه نوبت آن برگزار شده است. شعار رویداد اخیر، «ازبکستان سرزمین نقشبندیه» و رویکرد آن «زیارت با تجربۀ معنوی» بود. محور اصلی این جشنواره، دعوت از چهره‌های برتر در این زمینه و بازدید از آثار و مزار بزرگان نقشبندیه در شهرهایی مانند بخارا، سمرقند، تاشکند و چند شهر دیگر، همراه با برگزاری برنامه‌های جانبی با گرایش صوفیانه بود.

نظر به جاذبه‌های تاریخی گسترده در حوزۀ تصوف و عرفان اسلامی در کشور و به ویژه طریقت نقشبندیه، به نظر می‌رسد بتوان رویدادهایی مشابه یا حداقل نوبت بعدی این رویداد را در ایران برگزار کرد.