در اسناد ویکی‌لیکس، سندی محرمانه با عنوان «شیخ نقشبندی دربارۀ موقعیت کردی» و به تاریخ 23 اکتبر 1979 وجود دارد که در آن، گزیدۀ گفت‌وگوی افسر لیمبرت با شیخ معصوم نقشبندی و پسرش آمده است.

در ابتدا دربارۀ آنان چنین توضیح داده شده است: «شیخ معصوم، که اصالتاً اهل منطقۀ سلیمانیۀ عراق است، پس از سقوط سلطنت عراق در سال 1958، با خانوادۀ خود به مهاباد مهاجرت کرد. او هنوز روابط خود را با جوامع کرد در ترکیه، عراق و سوریه حفظ می‌کند. عمویش شیخ عثمان، رهبر خاندان نقشبندی، اخیراً از ایران به عراق بازگشته است. شیخ معصوم گفت: او و خانواده‌اش همیشه از راه اسلام با کمونیسم مخالفت کرده‌اند. او در سال 1946، درخواست‌های شوروی را برای همکاری با جمهوری کردستان مهاباد به دلیل ارتباطات محرمانۀ کمونیستی رد کرده بود. او اکنون نگران بود که نبردهای کنونی در مناطق کردستان منجر به ایجاد یک پایگاه کمونیستی یا پایگاهی تحت کنترل عراق در خاک ایران شود».

در بخش دیگری از این مصاحبه، چنین آمده است: «شیخ معصوم دربارۀ راهی برای خروج از مشکلات فعلی، گفت: خمینی و متحدانش در تهران باید به خود بیایند و بدانند که شرایط فعلی در کردستان فقط از دشمنان ایران و اسلام سود می‌برد. از نظر او، راه‌حل، اعطای خودمختاری واقعی به کردها در داخل یک ایران فدرال است. اصرار بر تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران نیز مشکلات بزرگی برای کردها ایجاد می‌کند. شیخ معصوم گفت: از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ـ یکی از لیبرال‌ترین روحانی‌های شیعه ـ درخواست کرده است که اشاره به اسلام شیعی را در قانون اساسی جدید حذف کند».