از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

محمدعلی کلی (١٩٤٢-٢٠١٦)، بوکسور اسطوره‌ای آمریکایی است که به عنوان یکی از نامدارترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های ورزشی سدۀ بیستم شناخته می‌شود. او به اسلام گروید و در سفر به کشورهای مختلف، با طیف گسترده‌ای از جریان‌های اسلامی، از جمله مشایخ طریقت دیدار کرد. در یک ویدیو از او در سال ٢٠٠١، او در منزل شیخ هشام حقانی نقشبندی در میشیگان، در حال تجدید بیعت دیده می‌شود. مطابق این گزارش، در دهۀ ١٩٧٠، شیخ ناظم حقانی نقشبندی شخصاً به دیدار او در لندن رفته و او را بیعت داده است.

اگر چه نظر به گستردگی فعالیت‌های کلی و گشایش عملکردی او نسبت به طیف‌های مختلف اسلامی، نمی‌توان از او با عنوان صوفی پایبند نقشبندی یاد کرد، اما آن‌چه پراهمیت می‌نماید، شیوۀ فعالیت و کنشگری شاخۀ حقانی ـ که به لحاظ سلسله‌ای، زیرمجموعۀ خالدیه قرار می‌گیرد ـ در غرب و در مواجهه با شخصیت‌های اثرگذار است. در مقایسه با این رویه، یک پرسش تأمل‌برانگیز آن است که چرا مشایخ نقشبندی هورامان عمدۀ فعالیت‌هایشان را به نواحی کردنشین معطوف و محدود کردند و نتوانستند چندان در جهان جدید به گسترش باورهای خود بپردازند؟