ملا عبدالکریم مدرس

اهتمام نقشبندیان کردستان به ترویج زبان کردی

/naqshbandiyya-and-the-kurdish-language

بررسی موردی خطبۀ جمعه به زبان کردی در خانقاه نقشبندیان و ترویج آن در کردستان


همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با من در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012