شاخه‌ها

مطالعۀ موردی شاخه‌های متعدد نقشبندیان در نقاط مختلف

دربارۀ نویسنده
من، سید سعید حسینی، دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی در دانشگاه تهران هستم که به عنوان رسالۀ دکتری بر روی طریقت نقشبندیه در کردستان کار می‌کنم.
اطلاعات بیشتر ...

همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با من در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012