حقانی

خانقاه‌های حقانیه در جهان

/haqqani-centers-in-the-world

معرفی مراکز خانقاهی شاخۀ حقانی از طریقت نقشبندیه در جهان


همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با من در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012