خواجه محمد پارسا

علاقه‌مندی من به میراث نقشبندیه

/my-interest-into-naqshbandiyya-heritage

نقل سخنی از عبدالرحمن جامی در پیوند با علاقه‌مندی‌اش به نقشبندیان


همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با من در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012